Разход

Масови разходомери

 

MFC 010C

Преобразувател с вграден Modbus

Особености
  • Modbus комуникация, без необходимост от отделен преобразувател
  • свързване със стандартен 4-жилен кабел
  • икономично решение - възможност за взривозащитено изпълнение
  • пълна функционалност чрез Modbus
  1. на всички измервани неличини
  2. възможност за програмиране на сензора
  3. диагностика на сензора и процеса
  • за всички OPTIMASS и OPTIGAS
  • пълна гама от материали за сензори и връзки