Разход

Масови разходомери

 

OPTIMASS 7000

Особености
  • единична права измервателна тръба
  • изработка от хастелой, неръждаема стомана или титан
  • пълна гама от размери за висок и нисък разход
  • измерванията не се влияят от вискозитет, нехомогенност и други свойства на продукта
  • присъединителни елементи за всякакви видове монтаж
  • 15 ... 430,000 kg/h (± 0.1% от измерения разход)

Плътност
  • 500 ... 2000 (± 2) kg/m3

Температура
  • титан 30 ...+150 (± 1)°C
  • неръждаема стомана и хастелой 0 ...+100 (± 1)°C