Разход

Масови разходомери

 

MFC 300

Особености
 • универсален масов преобразувател, предвиден за широк диапазон от приложения
 • стандартната платформа на модулния хардуеър дава възможност за най-разнообразни конфигурации
 • съвместим с всички сензори
 • не се налага препрограмиране при подмяна на който и да е компонент
 • разширена диагностична функция
 • лесен за инсталация и програмиране, нов подобрен интерфейс
 • най-висока степен на безопасност

Сфери на приложение
 • химическа промишленост
 • хранително-вкусова промишленост
 • машиностроене
 • рудодобив
 • нефтопреработване
 • целулоза и хартия
 • питейни и отпадни води

Примерни приложения
 • течности и газове
 • суспензии и визкозни субстанции
 • контрол на качеството
 • сравнителни измервания на обем
 • сравнителни измервания на плътност