Разход

Масови разходомери

 

OPTIMASS 3000

Особености
  • единична Z-образна измервателна тръба
  • изработка от хастелой или неръждаема стомана
  • 0.3 ... 350 kg/h
  • измерванията не се влияят от вискозитет, нехомогенност и други свойства на продукта - лесен за хоризонтален или вертикален монтаж

Прецизност
  • ± 0.1% за течности
  • ± 0.5% за газове

Плътност
  • 500 ... 2000 kg/m3
  • прецизност ± 2 kg/m3

Температура
  • -30 ...+150 ºC
  • прецизност ± 1ºC