Разход

Масови разходомери

 

OPTIMASS 8000 / 9000

Особености
  • 230°C (серия 8000) or 350°C (Sсерия 9000)
  • неръждаема стомана или хастелой, облицовка от С-22
  • изолация и термокожух като опция - 27 ... 250,000 kg/h за всички размери
  • измерванията не се влияят от вискозитет, нехомогенност и други свойства на продукта