Разход

Масови разходомери

 

OPTIMASS 1000

Масов разходомер с двойна права измервателна тръба

Особености
 • новаторска технология с двойна мерителна тръба
 • лесен за дрениране и почистване
 • оптимизиран разделител на потока с цел минимална загуба на налягане
 • висока прецизност на добра цена
 • сензорът и електрониката се подменят бързо и лесно

Сфери на приложение
 • нефтопреработване
 • питейни и отпадни води
 • химическа промишленост
 • фармацевтика
 • хранително-вкусова промишленост
 • целулозна и хартиена промишленост

Приложения
 • приложения при температури до 130°C
 • с хигиенични присъединителни елементи във хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката