Разход

Масови разходомери

 

Optimass 6400 C/F

Акценти
 • Иновативен дизайн с двойна U-образна изерителна тръба
 • Температурен обхват на приложение -200...+400 С
 • Опционална изолация / подгряваща риза
 • Компактен предпазен капак
 • Оптимизиран делител на потока за минимална загуба на налягане
 • Модулна концепция на електрониката: лесна подмяна на електронен блок и сензор
 • Самодрениране при вертикален монтаж
Сфери на приложение
 • Химическа промешленост
 • Нефтопреработка
 • Прясна и отпадна вода
 • ХВП
 • Фармацевтична промишленост
 • Всички основни индустрии
 • Свръхкритични газове
Примерни приложения
 • Кристализиращи, втвърдяващи и криогенни продукти
 • Товарене / разтоварване на танкери
 • Общо промишлено приложение
 • Приложение в SIP и CIP системи до 130 С
 • Втечнен природен газ (LNG)