Температура

Термосъпротивления


TTP 200

Термосъпротивления

  • термосъпротинление с присъединяване на резба
  • за приложение в хигиенични процеси 
  • обхват -20 ...+150°C
  • PT 100 чип, клас A, по DIN EN 60751 с 2-, 3- или 4-проводна схема 
  • аналогов или програмируем преобразувател като опция
  • изцяло от неръждаема стомана
  • възможност за сензори различни диаметри