Температура

Термосъпротивления


TTP 500

  • повърхностно термосъпротивление за безконтактно мерене
  • възможност за монтаж на стена или висящ монтаж
  • температурен диапазон -20…+150°C
  • PT 100 чип, клас A, по DIN EN 60751 с 2-, 3- или 4-проводна схема