Температура

Термосъпротивления


OPTITEMP RTD Термосъпротивления

  • голямо разнообразие от типове присъединявания
  • кабелен сензор и възможност за измерване на повърхностна температура