Температура

Термосъпротивления


TTP 400

  • присъединителна глава от неръждаема стомана
  • за приложение в хигиенични процеси
  • PT 100 чип, клас A, по DIN EN 60751 с 2-, 3- или 4-проводна схема
  • мери температура в диапазон -20...+150 °C
  • изцяло от неръждаема стомана
  • сензори Ø 6 mm; Ø 4 mm; Ø 3 mm