Температура

Термосъпротивления


OPTITEMP Преобразуватели

  • пълен набор от термопреобразуватели
  • за монтаж в метална глава или на шина
  • възможност за взривоустойчиво изпълнение
  • HART или PROFIBUS софтуер