Разход

Датчици за поток


DWM 1000 / DWM 2000

Магнтно-индукционен разходомер и сигнализатор за наличие на поток

Особености
  • за мерене на електропроводими течности, пасти и суспензии
  • за температури –25 … 150°C
  • налягане до 25 bar
  • тръбопроводи > DN 50
  • голяма здравина и устойчивост
  • без подвижни части, без поддръжка
  • детайлите в контакт с продукта са изработени от неръждаема стомана или керамика
  • електронният панел може да се подменя без да се спира потока