Разход

Датчици за поток


DW 181

- за хоризонтални и вертикални тръбопроводи
- присъединяване на резба G 3/4” to 2”
- индикатор G или A
- 1 или 2 датчика за гранични стойности
- измервателна система С или Е