Разход

Датчици за поток


DW 183

- за хоризонтални и вертикални тръбопроводи
- присъединяване на фланци DN 65 до DN 200
- индикатор G или A
- 1 или 2 датчика за гранични стойности
- измервателна система Р