Разход

Датчици за поток


DW 184

- монтаж за хоризонтални тръбопроводи
- (DN ≥ 250, 10”)
- монтажен фланец DN 150 / PN 16
- индикатор G
- 1 или 2 датчика за гранични стойности
- измервателна система P