Разход

Датчици за поток


DW 182

- за хоризонтални и вертикални тръбопроводи
- присъединяване на фланци DN 15 до DN 65
- индикатор G или A
- 1 или 2 датчика за гранични стойности
- измервателна система С или Е