Анализ

Електроди за мерене на РН


AH-300-K-2-2 PG & S-300-K-2-2 PG

Модификациите се различават по мерителните електроди

  • AH-300-K-2-2 PG (AH-стъкло)
  • S-300-K-2-2 PG (S-стъкло)


Сравнителен електрод Ag/AgCl/KCl gel (TEPOX)