Анализ

Електроди за мерене на РН


AH-300-K-2-2 & S-300-K-2-2

Модификациите се различават по мерителните електроди

  • AH-300-K-2-2 (AH-стъкло)
  • S-300-K-2-2 (S-стъкло)


Сравнителен електрод Ag/AgCl/KCl gel (TEPOX)