Анализ

Електроди за мерене на РН


AH-300-K-1-2 & S-300-K-1-2

Модификациите се различават по мерителните електроди

  • AH-300-K-1-2 (AH-стъкло)
  • S-300-K-1-2 (S стъкло)

Сравнителен електрод Ag/AgCl/3 mol KCl