Анализ

Измервателна система PDM 1000


W CL2 или SW CL2 & W ClO2/O3 или SW ClO2/O3

Особености

  • отделните модификации се различават по сензора и измервателния обхват
  • W CL2 или SW CL2 (злато; 0...4 mg/l)
  • W ClO2/O3 или SW ClO2/O3 (платина; 0...100 mg/l)
  • W = вода; SW = морска вода 
  • Сравнителен електрод: Ag/AgCl/KCl

Меркур Трейдинг ООД

София 1444

кв. Бистрица

ул. Алеко 29А

тел.  992 2346

факс 992 2083

email:
office@merkur-trading.com