Разход

Разходомери с променливо сечение


Н250 М40

Акценти
 • Лесен и евтин монтаж: измерване и показание без допълнително захранване
 • Универсална концепция на взривозащита: Ex i и Ex d
 • Модулно надграждане: от чисто механичен инструмент до Fieldbus
 • Монтаж във всички положения: хоризонтално, вертикално с посока на измерване нагоре или надолу
 • Устойчива конструкция на измерителната тръба за високи температураи и налягания
 • Разнообразие на материали: неръждаема стомана, хастелой, титан, монел, тефлон и др.
 • Голям избор на присъединения: фланци, резба, клампи, щуцери за заварка и др.
 • Разширен обхват на измерване: до 1:100
 • Висока безопастност на приложение дори при минимални дебити
Сфери на приложение
 • Химическа промешленост
 • Нефтопреработка
 • ТЕЦ
 • ХВП
 • Фармацевтична промишленост
 • Металургия
 • Хартиена и целулозна промишленост
 • ВиК
 • Машиностроене
Примерни приложения
 • Непрекъснато измерване на газове и течности
 • Мониторинг на парни котли
 • Измерване на непроводими течности (дестилирана и деминерализирана вода)
 • Мониторинг на компресори
 • Измерване разход на хлорни, серни или етиленови съединения
 • Мониторинг на смазочни и охладителни системи
 • Хигиенни приложения в ХВП и фармацевтична промишленост

Меркур Трейдинг ООД

София 1444

кв. Бистрица

ул. Алеко 29А

тел.  992 2346

факс 992 2083

email:
office@merkur-trading.com