Разход

Вихрови разходомери


OPTISWIRL 4200 C/F

Акценти
 • Разработен съгласно стандарт IEC 61508 издание 2 на международната електротехническа комисия
 • Напреднала технология за филтриране на сигнала - Advanced Vortex Frequency Detection (AVFD)
 • Вградена компенсация по температура и налягане
 • Стандартно вградена температурна компенсация за измерване на наситена пара
 • Вграден калкулатор за изчисление на брутна и нетна консумация на топлинна енергия при пара и топла вода
 • Опции за подробна комуникация
 • Полева версия (F) с изнесен преобразувател до 50 m
 • Вградена редукция на номиналния диаметър на сензора
 • Измерване на газ, пара, проводими и непроводими течности
Сфери на приложение
 • Химическа промешленост
 • Нефтопреработка
 • ТЕЦ
 • ХВП
 • Фармацевтична промишленост
 • Металургия
 • Хартиена и целулозна промишленост
 • ВиК
 • Автомобилостроене
Примерни приложения
 • Измерване на наситена и прегрята пара
 • Мониторинг на парни котли
 • Измерване на топлинна енергия на пара и топла вода
 • Измерване разход на промишлен въздух
 • Измерване консумация в компресорни системи
 • Мониторинг на компресори
 • Оценка на системи за доставка на въздух
 • Приложение в SIP и CIP системи в ХВП и фармацевтична промишленост
 • Измервания свързани с нивото на безопасност SIL (SIL2)

Меркур Трейдинг ООД

София 1444

кв. Бистрица

ул. Алеко 29А

тел.  992 2346

факс 992 2083

email:
office@merkur-trading.com